• Naszą specjalnością jest geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych drogowych jak i kubaturowych.
  • Służymy pomocą przy inwestycjach takich jak: budowa lub przebudowa dróg, mostów, wiaduktów, ulic wraz z uzbrojeniem terenu, torowisk tramwajowych, budowli hydrotechnicznych, nabrzeży, budynków mieszkalnych, handlowych lub biurowych.
  • Wykonujemy monitoringi przemieszczeń i odkształceń.
  • Wykonujemy wszelkiego rodzaju pomiary, inwentaryzacje i tyczenia.
  • Tworzymy mapy do celów projektowych.
  • Zajmujemy się podziałami gruntów.